Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 29/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2019 và nhiệm vụ phát triển KTXH đảm bảo QPAN năm 2020 25/12/2019 25/12/2019
2 28/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư XDCB,mua sắm SCTS năm 2019 và nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, SCTS năm 2020 25/12/2019 25/12/2019
3 27/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 25/12/2019 25/12/2019
4 26/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT năm 2019 và nhiệm vụ chi SNKT năm 2020 25/12/2019 25/12/2019
5 24/NQ-HĐND Nghị quyết về chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020 25/12/2019 25/12/2019
6 25/NQ-HĐND Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 25/12/2019 25/12/2019
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:73
số người truy cậpHôm qua:92
số người truy cậpTuần này:73
số người truy cậpTháng này:1550
số người truy cậpTất cả:344086
số người truy cậpĐang trực tuyến:6