Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
11 161/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 18/06/2019 18/06/2019
12 160/BC-UBND Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư công, mua sắm, sửa chữa tài sản 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 18/06/2019 18/06/2019
13 154/BC-UBND Báo cáo giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 13/06/2019 13/06/2019
14 153/BC-UBND Báo cáo chỉ đạo diều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 13/06/2019 13/06/2019
15 145/BC-UBND Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2018 13/06/2019 13/06/2019
16 156/BC-UBND Báo cáo tình hình ước thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2019 13/06/2019 13/06/2019
17 157/BC-UBND Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 13/06/2019 13/06/2019
18 150/BC-UBND Báo cáo công tác thanh tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý II và 6 tháng đầu năm 2019 (Từ 08/11/2018 đến 04/5/2019) 12/06/2019 12/06/2019
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:100
số người truy cậpHôm qua:78
số người truy cậpTuần này:490
số người truy cậpTháng này:1294
số người truy cậpTất cả:343830
số người truy cậpĐang trực tuyến:3