Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 05/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo, Nhiệm kỳ 2016 – 2021 16/04/2019 16/04/2019
2 03/TTr-HĐND V/v giới thiệu nhân sự vào Ban kiểm phiếu tại Kỳ họp thứ Mười (bất thường) HĐND huyện Khóa XI, Nhiệm kỳ 2016-2021 16/04/2019 16/04/2019
3 04/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Ủy viên Uỷ ban nhân dân huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2016 – 2021 16/04/2019 16/04/2019
4 46/TTr-UBND Tờ trình về việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 10/04/2019 10/04/2019
5 45/TTr-UBND Tờ trình về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo 10/04/2019 10/04/2019
6 41/TTr-UBND Tờ trình về việc giải thể văn phòng HĐND và UBND , Phòng Tư pháp huyện Côn Đảo ( kèm dự thảo Nghị quyết) 04/04/2019 04/04/2019
7 42/TTr-UBND Tờ trình Sắp xếp, sáp nhập các Khu dân cư trên địa bàn huyện Côn Đảo 04/04/2019 04/04/2019
8 36/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 03/8/2018 của HĐND huyện 29/03/2019 29/03/2019
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:137
số người truy cậpHôm qua:206
số người truy cậpTuần này:441
số người truy cậpTháng này:3130
số người truy cậpTất cả:275923
số người truy cậpĐang trực tuyến:5