Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 02/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm của HĐND huyện 14/07/2016 14/07/2016
2 21/KH-HĐND Kế hoạch Tổ chức thảo luận tổ đại biểu HĐND huyện tại Kỳ họp lần thứ Hai 14/07/2016 14/07/2016
3 08/BC-HĐND Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, UBMTTQVN huyện và các Ban của HĐND huyện tại kỳ họp lần thứ hai 13/07/2016 13/07/2016
4 07/BC-HĐND-BPC Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện của Ban Pháp chế 13/07/2016 13/07/2016
5 06/BC-HĐND-KTXH Báo cáo thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ hai HĐND huyện của Ban Kinh tế - Xã hội 13/07/2016 13/07/2016
6 05/BC-HĐND-BPC Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật và ANQP 6 tháng đầu năm 2016 13/07/2016 13/07/2016
7 04/BC-HĐND-KTXH Báo cáo thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng đầu năm 2016 13/07/2016 13/07/2016
8 03/BC-HĐND-KTXH Báo cáo thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015 của UBND huyện Côn Đảo 13/07/2016 13/07/2016
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:101
số người truy cậpHôm qua:73
số người truy cậpTuần này:257
số người truy cậpTháng này:1734
số người truy cậpTất cả:344270
số người truy cậpĐang trực tuyến:8