VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về Chương trình hoạt động của HĐND huyện năm 2020

Tài liệu đính kèm:

17/TTr-HĐNDTải file đính kèm