VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về giao nhiệm vụ thu NSNN, chi ngân sách địa phương năm 2020

Tài liệu đính kèm:

214/TTr-UBNDTải file đính kèm