VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2019 và kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020

Tài liệu đính kèm:

213/TTr-UBNDTải file đính kèm