VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ chi SNKT năm 2019 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Tài liệu đính kèm:

212/TTr-UBNDTải file đính kèm