VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư XDCB, mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 và KH năm 2020

Tài liệu đính kèm:

211/TTr-UBNDTải file đính kèm