VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Phạm Bảo Ân)

Tài liệu đính kèm:

16/TTr-HĐNDTải file đính kèm