Tin tức & Sự kiện » Tin Trong Huyện
Phiên họp thứ 32 của Thường trực HĐND huyện Côn Đảo
Sáng ngày 29/7/2019 ông Nguyễn Hoàng Tùng - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì Phiên họp thứ 32 của Thường trực HĐND huyện. Tham dự phiên họp có ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chủ tịch UBND, bà Huỳnh Thị Thanh Liên - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, 02 Phó Trưởng Ban và Tổ trưởng, phó các Tổ đại biểu HĐND huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Tòa án nhân dân huyện.Tại Phiên họp, Thường trực HĐND huyện đã thảo luận và thống nhất kết luận:
Thống nhất với Báo cáo kết quả công tác tháng 7 và dự kiến chương trình công tác tháng 8 năm 2019 của HĐND huyện Ngoài công việc thường xuyên theo chức năng và thẩm quyền, trong tháng 8 năm 2019, Thường trực và hai Ban tập trung một số công việc sau: Bộ phận chuyên trách, hai Ban của HĐND huyện chủ động chuẩn bị cho việc tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba (bất thường) của HĐND huyện nếu nhận được các hồ sơ, tài liệu do UBND và TAND huyện gửi đến. Nếu trước ngày 12/8/2019 HĐND huyện nhận được đầy đủ các thủ tục, tài liệu theo dự kiến thì tham mưu cho Thường trực HĐND huyện quyết định triệu tập và tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba (bất thường) của HĐND huyện trước ngày 20/8/2019, nếu chưa nhận được đầy đủ thủ tục, tài liệu thì sẽ triệu tập và tổ chức Kỳ họp thứ Mười ba (bất thường) của HĐND huyện vào đầu tháng 9/2019.
 

Thống nhất với Kế hoạch của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện về việc giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2019-2020 đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Thường trực HĐND huyện đề nghị đoàn giám sát quan tâm: việc đảm bảo vệ sinh tại các nhà vệ sinh trong các trường phổ thông; tình hình thực hiện các dự án đầu tư nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường học từ nguồn kinh phí xổ số kiến thiết và việc thực hiện các kiến nghị của Ban Kinh tế -Xã hội từ những lần giám sát trước đây.
Về đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 theo Tờ trình số 105/TTr-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện: Do các nội dung thuyết minh theo Tờ trình số 99/TTr-UBND ngày 27/6/2019 của UBND huyện là chưa thuyết phục, nên Thường trực HĐND huyện không đủ cơ sở và pháp lý để trình HĐND huyện xem xét, ban hành Nghị quyết về việc ngưng (hoặc tạm ngưng) triển khai dự án Đường xuống các bãi tắm huyện, ngoại trừ tuyến đường xuống bãi tắm (tuyến số 4) tại vị trí Nghĩa trang Hàng Keo do nằm trong “khu vực bảo vệ I phải được bảo vệ nguyên trạng về mặt bằng và không gian” theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Di sản Văn hóa. Đề nghị UBND huyện thuyết minh được lý do hợp lý của việc cần phải điều chỉnh giảm nguồn vốn bố trí cho dự án Đường xuống các bãi tắm dự kiến khởi công mới trong năm 2019 (theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2019) để chuyển sang bố trí bổ sung vốn cho dự án Cải tạo, nâng cấp đường Cỏ Ống-Bến Đầm, nhằm đảm bảo đạt tỷ lệ giải ngân vốn năm 2019, để Thường trực HĐND huyện có cơ sở sẽ trình HĐND huyện ban hành Nghị quyết. 
Về việc triệu tập Kỳ họp thứ Mười ba (bất thường) của HĐND huyện: Thường trực HĐND huyện thống nhất quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Mười ba (bất thường) của HĐND huyện trong thời gian trong tháng 8 hoặc đầu tháng 9 năm 2019 theo Kế hoạch số 17/KH-HĐND ngày 30/7/2019. Thời gian cụ thể Thường trực HĐND huyện sẽ thông báo ngay sau khi nhận được Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa -Vũng Tàu về việc phê duyệt Đề án thành lập Văn phòng huyện Côn Đảo. 
Kỳ họp thứ Mười ba là kỳ họp bất thường của HĐND huyện được tổ chức theo đề nghị của Chủ tịch UBND huyện để xem xét, quyết nghị các nội dung do UBND huyện trình HĐND huyện: Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019; Nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019-2030; Nghị quyết về bãi bỏ cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện; Các Nghị quyết về lĩnh vực tài chính-ngân sách, đầu tư công (nếu có). Tiến hành việc bầu cử miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Về công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Mười ba (bất thường) của HĐND huyện: UBND huyện sớm gửi các tài liệu theo nội dung kỳ họp cho hai Ban HĐND huyện để chủ động thẩm tra tài liệu trước kỳ họp theo quy định. Chậm nhất, thời gian mà UBND huyện gửi toàn bộ tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp cho Thường trực HĐND huyện là kèm theo Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc đề nghị triệu tập kỳ họp bất thường, trước 7 ngày trước khi khai mạc kỳ họp bất thường của HĐND huyện.
Riêng đối với dự thảo Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019-2030, đề nghị Chủ tịch UBND huyện chỉ trình kỳ họp nếu đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh lại nội dung trên cơ sở tiếp thu, phản hồi đầy đủ ý kiến đóng góp của các cơ quan chuyên môn, kiến nghị sau thẩm tra của Ban Kinh tế-Xã hội HĐND huyện, ý kiến thảo luận tại buổi nghe đơn vị tư vấn trình bày vào chiều ngày 10/7/2019 và tại phiên bế mạc Kỳ họp thứ Mười hai của HĐND huyện.
Chánh án Tòa án nhân dân huyện: chủ động phối hợp với Trưởng Đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để sơ kết hoạt động của Đoàn Hội thẩm từ đầu nhiệm kỳ đến nay và thực hiện các quy trình, thủ tục giới thiệu nhân sự để HĐND huyện kiện toàn và bầu cử bổ sung Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021, gửi hồ sơ cho Thường trực HĐND huyện chậm nhất là trước ngày 15/8/2019.
Ban Pháp chế HĐND huyện: Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật tổ chức Toà án nhân dân và Nghị quyết số 1213/2016/UBTVQH13 ngày 13/6/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân để giúp cho Thường trực HĐND huyện đôn đốc việc tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động của Đoàn Hội thẩm nhân dân của TAND huyện Côn Đảo từ đầu nhiệm kỳ tới nay. Trên cơ sở đó thẩm tra hồ sơ đề nghị kiện toàn và bầu bổ sung Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng cơ cấu, nhân sự có thay đổi, biến động hiện nay so với đầu nhiệm kỳ trước khi trình kỳ họp bất thường của HĐND huyện. Chủ động thẩm tra hồ sơ đề nghị bãi bỏ cơ quan Văn phòng HĐND và UBND huyện để triển khai thực hiện Đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện (gọi chung là Văn phòng huyện Côn Đảo). Trên cơ sở Tờ trình của Chủ tịch UBND huyện về việc đề nghị triệu tập kỳ họp bất thường, tham mưu cho Thường trực HĐND huyện về thời gian triệu tập Kỳ họp thứ Mười ba (bất thường) của HĐND huyện.
Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: Căn cứ kết luận này và kết luận của Chủ toạ Kỳ họp thứ Mười hai của HĐND huyện để chủ động tổ chức thẩm tra về hồ sơ, tài liệu trình kỳ họp về các nội dung: điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2019, Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019-2030 và các Nghị quyết về lĩnh vực tài chính-ngân sách, đầu tư công (nếu có)./. 
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:5
số người truy cậpHôm qua:125
số người truy cậpTuần này:609
số người truy cậpTháng này:1297
số người truy cậpTất cả:188714
số người truy cậpĐang trực tuyến:2