Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 03/KH-HĐND Kế hoạch giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 22/02/2021 22/02/2021
2 05/BC-HĐND Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2021 và chương trình công tác tháng 02/2021 của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 17/02/2021 17/02/2021
3 04/BC-HĐND Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 22/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 03/02/2021 03/02/2021
4 06/CV-HĐND Công văn của Thường trực HĐND huyện về việc góp ý dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện khâu đột phá năm 2021 03/02/2021 03/02/2021
5 02/NQ-TTr.HĐND Nghị quyết thay thế Nghị quyết 05/NQ-TTr.HĐND ngày 25/7/2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện về Quy chế làm việc của Bộ phận chuyên trách HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/02/2021 01/02/2021
6 01/NQ-TTr.HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế làm việc của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 01/02/2021 01/02/2021
7 03/BC-HĐND Báo cáo v/v xác định tổng số đại biểu HĐND được bầu tại huyện Côn Đảo, nhiệm kỳ 2021-2026 29/01/2021 29/01/2021
8 01-BC-HĐND Báo cáo tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 26/01/2021 26/01/2021
9 04/CV-HĐND V/v Báo cáo thành tích khen thưởng tổng kết hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 21/01/2021 21/01/2021
10 03/CV-HĐND V/V sử dụng nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020 để mua 01 xe ép rác chuyên dùng phục vụ công tác xử lý rác trên địa bàn huyện Côn Đảo 21/01/2021 21/01/2021
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:11
số người truy cậpHôm qua:72
số người truy cậpTuần này:528
số người truy cậpTháng này:469
số người truy cậpTất cả:216072
số người truy cậpĐang trực tuyến:9