Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 27/TB-HĐND Thông báo kết quả Kỳ họp lần thứ Hai mươi mốt (kỳ họp thường lệ cuối năm 2020) của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 28/12/2020 28/12/2020
2 19/BC-HĐND Báo cáo của Ban Thư ký các kỳ họp HĐND huyện về tổng hợp ý kiến 02 Tổ thảo luận, kiến nghị của UB MTTQ VN huyện tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 23/12/2020 23/12/2020
3 20/BC-BPC Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về tình hình quốc phòng, an ninh và thực thi pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện 21/12/2020 21/12/2020
4 22/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2020 và dự toán ngân sách, phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2021 19/12/2020 19/12/2020
5 24/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn vốn ngân sách huyện Côn Đảo 19/12/2020 19/12/2020
6 23/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện sự nghiệp kinh tế năm 2020 và nhiệm vụ sự nghiệp kinh tế năm 2021 19/12/2020 19/12/2020
7 21/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 19/12/2020 19/12/2020
8 20/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Côn Đảo 19/12/2020 19/12/2020
9 19/BC-BKTXH Báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH về tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công; mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2020 và kế hoạch đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2021 19/12/2020 19/12/2020
10 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2020 của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 18/12/2020 18/12/2020
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:28
số người truy cậpHôm qua:80
số người truy cậpTuần này:390
số người truy cậpTháng này:2401
số người truy cậpTất cả:237628
số người truy cậpĐang trực tuyến:3