Đại Biểu HĐND Nhiệm kỳ 2021-2026 » Tổ đại biểu số 4
Bà Trần Thị Tuyết Nhung
- Sinh ngày 05/03/1980
- Cử nhân Văn học
- Trưởng phòng Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện