Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 28/TB-HĐND Thông báo kết quả Kỳ họp thứ Mười bốn ( bất thường) của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 16/10/2019 16/10/2019
2 23/NQ-HĐND Nghị quyết Xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND ông Pham Bảo Ân 15/10/2019 15/10/2019
3 22/NQ-HĐND Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu HĐND huyện ông Đặng Văn Quý 15/10/2019 15/10/2019
4 21/NQ-HĐND Nghị quyết về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng các tuyến đường Quy hoạch trực chính xung quanh khu tái định cư ( khu 9A) 15/10/2019 15/10/2019
5 20/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 - 2030 15/10/2019 15/10/2019
6 16/TTr-HĐND Tờ trình về việc đề nghị thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo, nhiệm kỳ 2016-2021 ( Phạm Bảo Ân) 15/10/2019 15/10/2019
7 08/BC-BPC Báo cáo thẩm tra hồ sơ, tài liệu bầu cử Ủy viên UBND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trình tại Kỳ họp thứ Mười bốn (bất thường) HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/10/2019 11/10/2019
8 14/BC-KTXH Báo cáo thẩm tra dự thảo Chương trình phát triển đô thị huyện Côn Đảo giai đoạn 2019 – 2030 11/10/2019 11/10/2019
9 13/BC-KTXH Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư dự án Xây dựng các tuyến đường quy hoạch trục chính xung quanh khu tái định cư (khu 9A) 11/10/2019 11/10/2019
10 07/QĐ-HĐND Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Mười bốn ( bất thường) của Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 10/10/2019 10/10/2019
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:216
số người truy cậpHôm qua:135
số người truy cậpTuần này:622
số người truy cậpTháng này:216
số người truy cậpTất cả:284033
số người truy cậpĐang trực tuyến:12