Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
51 04/NQ-HĐND Nghị quyết về đánh giá kết quả sau một năm thực hiện thí điểm chủ trương theo Nghị quyết 10/NQ-HĐND ngày 03/8/2018 của HĐND huyện 16/04/2019 16/04/2019
52 03/NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ( Trần Hùng Tâm) 16/04/2019 16/04/2019
53 02/NQ-HĐND Nghị quyết về xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 ( Trần Hùng Tâm, Nguyễn Thành Đạt 16/04/2019 16/04/2019
54 01/NQ-HĐND Nghị quyết về việc bãi bỏ 02 cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: Văn phòng HĐND và UBND và Phòng Tư pháp 16/04/2019 16/04/2019
55 22/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019 19/12/2018 19/12/2018
56 21/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2019 19/12/2018 19/12/2018
57 20/NQ-HĐND Nghị quyết về nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm, sửa chữa tài sản năm 2019 19/12/2018 19/12/2018
58 19/NQ-HĐND Nghị quyết về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2019 19/12/2018 19/12/2018
59 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách cấp huyện, dự kiến khởi công mới trong hai năm 2019 - 2020 19/12/2018 19/12/2018
60 17/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh một số số liệu Quyết toán ngân sách huyện năm 2017 19/12/2018 19/12/2018
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:33
số người truy cậpHôm qua:80
số người truy cậpTuần này:395
số người truy cậpTháng này:2406
số người truy cậpTất cả:237633
số người truy cậpĐang trực tuyến:5